Politiker Simone Bagger

Furesø

En kommune, der lykkes med høj kvalitet

Vi skal politisk skabe rammerne for at de offentlige kerneydelser lykkes med at skabe værdi for borgerne

Der er brug for os alle sammen. Derfor skal vi skabe politiske rammer, hvor det handler om at favne, rumme og vokse af forskellighederne i vores individuelle virkelyst og formåen.

Sådan får vi et meget bedre afsæt for at kunne stå sammen som én kommune og skabe et udbud, der kvalitetsmæssigt tilsvarer efterspørgslen.

 

At være liberal handler for mig om, at alle har et ansvar for sit lokalsamfund, sin familie, sit arbejde og sit land. Vi kan derfor ikke bare betale skatter og være fri for ansvar. Og af samme årsag må Staten aldrig begrænse vores evner og vores virkelyst til at finde vores formål, tage et ansvar og gøre en forskel.

Liberal Alliances mærkesager

01.

Børn skal blive klogere end deres forældre

02.

Børn skal have grundlaget for at tjene mere end deres forældre

03.

Hvis man bliver syg, skal man ikke være kastebold i systemet

04.

Man skal ikke frygte at blive klient i systemet (som gammel, som syg, børn med særlige behov).

Om mig

Mennesker er omdrejningspunktet for mit liv

Jeg er en lokal Farumborger med rækkehus, familie med to børn og nyder naboskab, ligesom jeg er interesseret og engageret i mit lokalsamfund, som jeg støtter på alle de måder, jeg kan.

Da børnene var små, sad jeg i børnehavens lokalråd, nu sidder jeg i festudvalget på sjette år. Jeg er bestyrelsesformand for Rørmose Park, som er en Grundejerforening, der samler 7 foreninger. I min egen lokale grundejerforening sidder jeg som kassér. Jeg kan lide at give en hånd med, hvor der er brug for det.

Jeg er uddannet religionssociolog fra Københavns Universitet, sergent i Forsvaret og har en HD i organisation og ledelse samt en bestyrelsesuddannelse fra CBS. Siden 2012 har jeg været Ekstern Lektor på CBS, og siden 2018 haft mit eget konsulentfirma, ligesom jeg har skrevet to fagbøger.

Mit arbejde både i offentlige og private organisationer har altid handlet om at lytte og forstå menneskers hverdag for at kunne hjælpe dem med at lykkes i deres arbejde. For at jeg kan hjælpe virksomheder med bedre processuelle eller organisatoriske rammer, med at løse problemer eller nå i mål med visionerne, er det menneskerne, jeg tager udgangspunkt i. Præcis det samme ønsker jeg at gøre som politiker.

Siden jeg besluttede mig for at stille op sidste år, har jeg talt med mange mennesker, der arbejder med eller bruger kommunens kerneydelser. De har hjulpet mig med at forstå udfordringer og efterprøve de løsninger, de selv ser. Deres erfaringer afspejles i mit politiske program, og det er baggrunden for de områder, jeg vil arbejde for at påvirke og ændre.

tid til forandring - tid til mennesker

Politik

Vi skal turde gøre op med uhensigtsmæssigheder og ikke bare acceptere, hvordan tingene politisk er skruet sammen. Det er vores opgave at lytte meget mere til alle dem, der hver dag møder borgerne i kommunens kerneydelser, og vi er ansvarlige, hvis de politiske rammer modarbejder formålet.

01

glæde og tilpassede tilbud

Børn & Ungeområdet

Varetagelsen af forvaltningen af Børn og Unge området skal undersøges således at vi kan fjerne det, der ikke skaber værdi og som spænder ben for at daginstitutioner og skoler lykkes med deres kerneopgave…

 

02

bedre, smidig dagligdag

Ældre & handicapområdet

Varetagelsen af forvaltningen på ældreområdet skal undersøges således, at vi kan fjerne det, der ikke skaber værdi og som besværliggør dagligdagen hos dem, der arbejder på disse områder…

03

Lydhørhed & hjælp

Kronisk syge

Vi vil arbejde for en proces, der hurtigere får personer med kronisk sygdom eller lange udsigter før man er på toppen væk fra jobcentrene. Det opleves som en stressfaktor og skaber et mindre selvværd, når kronisk syge mennesker hele tiden skal forsvare, at de er syge…

04

grøn natur & by

Trafik, Natur & byudvikling

Jeg vil arbejde for, at Furesø bliver ved med at være en grøn kommune. Det betyder at byudvikling som udgangspunkt skal ske i bycentrene.

Jeg vil arbejde for, at udvidelsen af motorvejen …

05

rigt, alsidigt kulturliv

Kultur

Jeg vil arbejde for, at kommunens politiske rammer forenkles, så det bliver lettere at igangsætte kulturelle initiativer.

Jeg vil arbejde for, at der i kommunen er et rigt kulturliv for alle aldre…

Liberal Alliances 4 visioner

 • Børn skal blive klogere end deres forældre.
 • Børn skal have grundlaget for at tjene mere end deres forældre.
 • Hvis man bliver syg, skal man ikke være kastebold i systemet.
 • Man skal ikke frygte at blive klient i systemet (som gammel, syg, børn med særlige behov).

Simone Salung Bagger

Kvindelig spidskandidat

Har du tanke eller en god idé? Så lad mig endelig høre...

  Lyst til at læse mere?

  Indlæg & artikler

  Sidste år udarbejdede Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance et budget som muliggjorde en finansiering af Jonstrup skole til og med 5…

  Liberal Alliance har i Furesø talt med mange medarbejdere og ledere i daginstitutionerne, der brænder for kerneopgaven at udvikle børn…

  Det var et møde om de lokale FFO’er, der provokerede Simone Salung Bagger til at stille op til byrådet. ‘Hvis du havde spurgt mig inden mødet, havde jeg ingen ønsker om at stille op i politik.’

  Vi skal investere i plejesektoren. Det skal vi for at give plejepersonalet bedre vilkår for at lykkes i deres arbejde…