Politiker Simone Bagger

Ældre & handicap området

Varetagelsen af forvaltningen på ældreområdet skal undersøges, så vi kan øge værdien og fjerne det, som ikke gavner dagligdagen for dem, der arbejder på disse områder.

Jeg ønsker, at visitationen skal kunne ske hurtigere og med færre fejl i processen.  Fokus, planer og hjælpemidler skal være helt på plads og godkendt, inden en borger flyttes til rehabilitering eller plejehjem.

Jeg vil arbejde for, at der kommer en bestyrelse i plejecentrene, som har ansvaret for, at ledelsen udfylder rammer og ansvar bedst muligt. Dette skal bidrage til at kunne skabe det plejehjem, som ønskes i forhold til arbejdsmiljø og kvalitet, ligesom bestyrelsen kan gribe ind, hvis det ikke er tilfældet.

Jeg ønsker at forbedre informationsniveauet for private tiltag således, at enhver borger har mulighed for at finde det tilbud inden for pleje, som de mener bedst kan støtte og løfte dem i deres hverdag. Alt sammen med det formål at sikre øget støtte, nærvær og kvalitet.

Jeg ønsker, at vi måler alle tilbud til ældre og handicappede på deres succes med at støtte og skabe nærvær, så ældre og handicappede får den hjælp og kvalitet, de har brug for. Dette skal tydeliggøres ét sted, så borgeren uanset om det ønskede tilbud er privat eller offentligt, måles på samme vilkår og kan vælges frit.

Vi skal åbne mere for private udbydere af hjemmehjælp og plejehjem for at nedbringe efterspørgslen på kommunens tilbud og imødegå borgernes stigende behov. Private skal underlægges samme evaluering som kommunens hjemmepleje og plejecentre, og private udbydere skal kunne vælges via kommunens hjemmeside.

Jeg vil arbejde for, at vi skaber bedre rammer for personalets faglighed med bedre evaluering, da den politiske holdning til varme hænder indtil nu har været, at dårlige hænder er bedre end ingen hænder.

Vi kan ikke styre, hvilken type mennesker der optages på uddannelsen eller hvor godt de klarer sig, men vi kan sætte politiske rammer som gør, at ikke-kompetente mennesker som ikke kan løftes, i stedet kan udsluses. Det er nødvendigt, at vi som kommune tager det ansvar, hvis vi ønsker en kvalitet i vores udbud.

Vi vil arbejde for, at ansatte har god mulighed for at tilegne sig nye og øge eksisterende kompetencer, der vil styrke kvaliteten i hverdagen. Alle ansatte, hvor det vurderes nødvendigt, skal have mulighed for at modtage målrettede og relevante kurser eller uddannelse for at sikre et højt kvalitetsniveau og en fælles forståelse af arbejdsgange, arbejdskultur og standard.

Jeg vil arbejde for, at vi i Furesø kan læne os op ad Gribskov Kommune i forhold til, at ufaglærte som viser sig personligt dygtige og kompetente og som har ønsket, kan opretholde et vist lønniveau under uddannelse, således at ufaglærte kan gøres til faglærte.

Jeg vil arbejde for, at hjemmeplejen styrkes i arbejdsmiljø og kvalitet ved at se på, hvilke fejl der begås og hvorfor. Mange borgere bliver unødigt indlagt på grund af fejl i hjemmeplejeservice, for der er aldrig nok tid. Besøget hos borgeren inkluderer tidsmæssigt rapportskrivning og transport, så der er aldrig tid nok. 

Jeg vil arbejde for, at processen, hvor borgere, der får tildelt hjælpemidler, bliver hurtigere og bedre. Fagfolk ved bedst, hvad den enkelte borger har brug for, og det skal ikke diskuteres i kommunen, hvorvidt de har ret, eller hvorvidt borgeren kan få det produkt han er stillet i udsigt.

Alt sammen med ønsket om øget smidighed, der betyder øget livskvalitet hos borgeren.