Politiker Simone Bagger

Trafik, Natur og byudvikling

Jeg vil arbejde for, at Furesø bliver ved med at være en grøn kommune. Det betyder, at byudvikling som udgangspunkt skal ske i bycentrene.

Jeg vil arbejde for, at udvidelsen af motorvejen gennem Farum, som en del af statens trafikplaner kommer til at blive overdækket gennem Farum, så byen bliver yderligere bundet sammen.

Jeg vil arbejde for støjværn af høj kvalitet til at dække motorvejsstykket ned forbi Værløse.

Jeg vil arbejde for, at der bliver passet bedre på vores bevaringsværdige natur i kommunen.

Jeg vil arbejde for en mere effektiv afvikling af pendlertrafik. Øget fremkommelighed for Furesøs trafikårer og bedre parkeringsforhold ved vores stationer. 

Jeg vil arbejde for en ny erhvervspolitik i Furesø, som er tidssvarende og tager højde for fremtidens behov, og som kan erstatte den nuværende plan som er cirka 40 år gammel. Vi skal sammen med erhvervslivet se på, om erhvervsområder skal flyttes, tilpasses eller nedlægges.